English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

MeOS 3.3

Uppdaterad: 2015-12-10

MeOS – ett mycket enkelt orienteringssystem

MeOS hanterar de datafunktioner som behövs för små och stora orienterings­arrange­mang. Ambitionen är enkelhet. Små arrangemang och träningar­ går att genomföra med några få inställningar.

Större arrangemang är av naturen mindre enkla. Här är ambitionen snarare smidighet; det ska vara smidigt att utföra de – ibland komplicerade – uppgifter som ingår i större arrangemang.

MeOS bygger på öppen källkod. Det betyder att programmet är gratis att ladda ner och använda, och att den som är programmeringskunnig själv kan ändra det till att utföra precis det man behöver. Även om MeOS är gratis, så kostar det att underhålla och utveckla. Den som har nytta av MeOS och vill stödja utvecklingen får gärna bidra. Se programmets hemsida, www.melin.nu/meos.

Den här användarhandboken är organiserad så att grunderna presenteras först. Allt man behöver veta för att genomföra ett mindre arrangemang presentera i första avsnittet, mindre arrangemang.

Därefter följer ett avsnitt som heter hantera MeOS. Här beskrivs mer avancerade inställningar och funktioner. Nästa avsnitt handlar om MeOS i större sammanhang större arrangemang. Här beskrivs hur man kopplar upp MeOS i nätverk och hur man hanterar säkerhetskopior, ekonomi, fakturor och administrerar klubbar.

Sedan följer separata avsnitt om speakerstöd och gafflingar, stafetter och klasser med flera lopp, där även hantering av patrulltävlingar ingår. MeOS stöder rogaining och även kombinationer av rogaining (poängorientering) och vanlig orientering i samma klass.

Slutligen beskrivs MeOS Eventorkoppling och tabelläget, som ofta är praktiskt när du vill ändra flera saker samtidigt, exempelvis tilldela status "ej start" utifrån en alfabetiskt sorterad lista.

Bra att veta
MeOS döljer sidor och funktioner som inte är tillgängliga. Till exempel dyker inte sidan lag upp förrän det finns klasser där lag ingår. Vissa funktioner som bara behövs ibland, såsom stöd för flera etapper, patruller eller rogaining måste slås på manuellt, se MeOS Funktioner.

Innehåll

 1. Mindre arrangemang
 2. Hantera MeOS
 3. Större arrangemang
 4. Hantera flera etapper
 5. Speakerstöd
 6. Gafflingar, stafetter och klasser med flera lopp
 7. Rogaining
 8. Eventorkoppling
 9. Tabelläge
 10. Redigera listor
 11. Resultatmoduler
 12. MeOS på Mac och Linux

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in