English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2012-05-25:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Kvar-i-skogen

Uppdaterad: 2012-05-25

På sidan deltagare hanterar du kvar-i-skogen. Välj kvar-i-skogen.

Du får upp en lista med löpare som saknar registrering. Dessa löpare (eller snarare deras SI-pinne) har MeOS inte sett skymten av under tävlingen. Knappen Sätt okända löpare utan registrering till ändrar status på dessa löpare till Ej Start.

Om alla löpare checkat, startstämplat eller liknande kan man läsa av dessa enheter (även kontroller och tömenheter kan läsas av). Då försvinner de löpare som har stämplat någonstans från listan ovan, och hamnar istället i listan Löpare, status okänd, med registrering. Dessa löpare är med viss trolighet kvar i skogen.

För att läsa in en enheters stämplingar används programmet SI-Config, som tillhandahålls av SportIdent. Välj där att spara avläsningen i en semikolonseparerad fil (csv), och importera den till MeOS genom importera stämplingar.

Om du råkat trycka på knappen Sätt okända löpare utan registrering till innan alla checkenheter (eller motsvarande) är inlästa, kommer för många löpare att få ej start. Om du därefter läser in ytterligare checkenheter, kommer sådana löpare upp i listan Löpare, status Ej Start, med registrering. Knappen Återställ löpare återställer statusen för dessa löpare, så att de registreras som kvar-i-skogen.

På sidan listor finns en kvar-i-skogen-lista. Där listas alla deltagare som ännu inte kommit i mål, sorterade efter klass och starttid. Samma information kan naturligtvis utläsas även enligt ovan.

Kommentarer

Importera stämplar

2016-08-21 18:02:47 av Peter Andersson

Vi har problem med att få in stämplingarna från en enhet. Vi läser av den i SI-config och exporterar till CSV. Vi får upp stämplingarna i MeOS, men de sparas inte till resp. deltagare.
Vad kan vi göra för fel?

Importera fil från Config+

2017-01-19 19:07:07 av Torbjörn Wikström

Vi sparar backupminnet från en enhet i en CSV-fil med semikolon och får en som det ser ut korrekt fil. Denna kan vi inte läsa in i MeOS. MeOS meddelar: Fel filformat. Gör vi något fel?

Filimport

2017-01-19 21:17:16 av Erik Melin

Torbjörn, skicka in filen per e-post så att vi kan undersöka den.


För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in