English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

MeOS Resurser

Här finns information om hur man kan få MeOS att kommunicera med omvärlden, andra stämplingssystem, hur man utökar MeOS, m.m. Om du har utökningar/insticksprogram som du vill göra tillgängligt för andra, är du välkommen att kontakta oss.

MeOS Online Protocol

MeOS Online Protocol (MOP) är ett dataprotokoll som tillåter direkt publicering av resultat, mellantider och startlistor på webben, med minimal konsumtion av bandbredd.

MeOS Online Protocol

mop.zip 2020-02-29

Filen innehåller en beskrivning av protokollet och ett exempel skrivet i PHP som kan köras på en webbserver eller användas som utgångspunkt för att bygga ett mer sofistikerat resultatsystem.

MeOS Input Protocol

MeOS Input Protocol (MIP) är ett dataprotokoll som används för fjärrinmatning av data till MeOS, t.ex. radiotider. På sikt är tanken protokollet även stödja anmälningar, laguppställningar m.m.

MeOS Input Protocol

mip.zip 2019-05-06

Filen innehåller en beskrivning av protokollet och ett exempel skrivet i PHP som kan köras på en webbserver. Exemplet innehåller ett formulär där man matar in kontroll och nummerlappsnummer, vilket sedan kommer in i MeOS som radiopasseringar. Webbformuläret kan förslagsvis användas av en kontrollvakt genom en internetansluten telefon.

Skicka stämplingar och brickor till MeOS

MeOS kan ta emot stämplingar (radiotider, startstämplingar, målstämplingar), och hela inlästa brickor via TCP. Välj porten TCP på sidan SportIdent. Detta öppnar möjligheten för MeOS att användas med vilket stämplingssystem som helst; det räcker med att skriva ett litet program som kommunicerar med stämplingssystemet och skickar data till MeOS.

SendPunch.java

SendPunch.java 2014-02-20

Filen innehåller ett litet exempelprogram i Java (med källkod) som skickar manuellt inmatade stämplingar eller brickor till MeOS.

Lyssna på mellantider och resultat

Om du aktiverar funktionen snabb förhandsinformation om stämplingar och resultat när du kopplar upp MeOS mot en server, kommer MeOS att sända sådan information via UDP på det lokala nätverket. Det är möjligt för ett tredjepartsprogram att snappa upp denna information och använda den till en egen tillämpning.

ListenResult.java

ListenMeOS.java 2014-02-20

Filen innehåller ett litet exempelprogram i Java (med källkod) som lyssnar på nätverkets MeOS-klienter, och skriver ut händelser på skärmen.

Lägga till språkstöd

För att översätta MeOS till ett annat språk laddar du ner källkoden till den senaste MeOS-versionen. Kopiera sedan filen english.lng till den katalog där MeOS är installerat och döp om filen till extra.lng. Filen innehåller rader, såsom:
Avancerat = Advanced
Avbryt = Cancel
Avgift = Fee
Följande deltagare har bytt klass = The following competitors have changed class
Ingen matchar 'X' = No match for 'X'
Klass %d = Class %d
där vänsterledet typiskt är en svensk sträng (nyckel) och högerledet är översättningen. För att översätta MeOS översätter man högerledet till aktuellt språk. Symboler, som X och %d i exemplen ovan, kommer att ersättas av MeOS med namn, tal och liknande, och måste behållas i översättningen.

Du kan hela tiden testa översättningen genom att att starta om MeOS; det nya språket definierat i extra.lng kommer att dyka upp som ett möjligt språkval.