English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2015-03-20:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Genomföra etappen

Uppdaterad: 2015-03-20

Den princip som är viktig att förstå, är att i MeOS genomför man varje etapp som vilken tävling som helst. Speciella handgrepp krävs endast före (för att sätta upp etappen) och efteråt (för att överföra resultat, så kallade inkommande resultat, till nästa etapp). Öppna nu den version av Etapp 1 som har resultat. Välj Hantera flera etapper och, kontrollera att Etapp 2 är vald i listan Nästa etapp. Välj sedan Överför resultat till nästa etapp. Du måste välja hur du vill hantera deltagare som har bytt klass. Vilket av följande alternativ som är lämpligt beror till viss del på om du har samma anmälan till alla etapper eller oberoende anmälan: Om du har tagit emot nyanmälningar (i vissa klasser) under etapp 1 och vill överföra dem till etapp 2 trycker du på Välj klasser med nya anmälningar. MeOS visar en lista där du väljer klasser. Om du markerar Överför nya deltagare i övriga klasser med status kommer också andra deltagare att överföras, men utan att delta i nästa etapp. Detta alternativ är främst användbart för att framställa en samlad faktura.

Nu kan du öppna Etapp 2 och kontrollera att resultaten är överförda. På sidan deltagare (och sidan lag) finns en ruta Resultat från tidigare etapper med fälten Status, Tid, Placering och Poäng (om du använder Rogainingstödet). Du kan ändra dessa värden manuellt eller ändra i föregående etapp och överföra resultaten på nytt.

Du kan också använda tabelläget. Kolumnerna Tid in, Status in, Poäng in (för rogaining) och Placering in innehåller det överförda totalresultatet från föregående etapp.

Etapp 2 är nu redo att genomföras. Du kan också tilldela starttider med jaktstart och liknande, se speciallottning och jaktstart. Listorna Etappresultat och Slutresultat inkluderar de resultat du överförde i föregående steg.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in