English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2015-12-15:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Definiera banor

Uppdaterad: 2015-12-15

Banor lägger man in på sidan banor. En bana definieras genom ett namn och en kommaseparerad lista med kontroller (kontrollnummer). Normalt sätt är en kontrolls nummer samma som stämplingskoden. Det går dock att ändra stämplingskoden på en kontroll i efterhand (till exempel vid felprogrammering), se avsnittet om kontroller.

Man kan lägga upp banans längd och antal kartor. Den senare uppgiften används vid direktanmälan för att upplysa om hur många kartor som finns kvar.

Det är också möjligt att importera banor från OCAD:s exportformat. MeOS försöker automatiskt knyta rätt bana till rätt klass. Om den fil man importerar innehåller avstånd mellan kontroller, lagrar MeOS denna data och använder den t.ex. för att räkna ut km-tider på sträckor. Du kan redigera sträcklängderna manuellt genom att klicka på redigera sträcklängder.

Rutan använd första kontrollen som start betyder att första kontrollen på banan fungerar som en startenhet. Funktionen kan användas om man inte har en tillgång till en startenhet och vill ha startstämpling. Funktionen är också användbar om man i efterhand vill påbörja tidtagningen från en viss kontroll, t.ex. om en kontroll tidigt på banan försvunnit.

Rutan använd sista kontrollen som mål betyder att banans sista kontroll fungerar som målstämpling. Funktionen är användbar om man inte har tillgång till målenhet, eller vill låta vissa klasser slippa ett tungt upplopp mot målet. Funktionen kan också användas för att i efterhand avsluta tidtagningen i förtid, t.ex. om en kontroll i slutet av banan försvunnit.

På den här sidan kontrollerar man även inställningar för rogaining.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in