English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2015-12-10:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Mer om klasser

Uppdaterad: 2015-12-10

Avsnittet skapa klasser behandlar klasser översiktligt. Fler inställningar blir möjliga om du checkar i visa avancerade funktioner på sidan klasser.

Snabbinställningar

Funktionen snabbinställningar tar dig till ett tabelliknande formulär där vissa inställningar kan ändras för alla klasser på en gång. Du kan ändra sorteringsordningen för klasser genom att ändra talet i rutan index; MeOS ordnar klasserna stigande efter detta nummer.

Om du har aktiverat MeOS hantering av ekonomi och avgifter, kan du också ställa in anmälningsavgifter för varje klass. Avgift och sen avgift syftar på avgift och efteranmälningsavgift, ordinarie pris (för vuxna). Reducerad avgift och reducerad sen avgift är motsvarande avgift för unga och gamla (åldersgränser ställer du in på sidan tävling) som springer klassen. För klasser där alla deltagare tillhör samma priskategori behövs inte de sist nämnda fälten. När du sparar får du en fråga om du vill uppdatera avgiften för alla deltagare som redan är anmälda i klassen.

Om du har aktiverat MeOS hantering av nummerlappar, kan du göra nummerlappsinställningar för varje klass här. Inställningen kan vara: Om tävlingen har lag, finns ytterligare en kolumn där du kan ange lagmedlemmens nummerlapp i förhållande till lagets nummer. Du kan ange samma, sträcka (100-1, 100-2, 100-3 osv), ökande (100, 101, 102), eller oberoende, som betyder att deltagarnas nummerlappar kan sättas till vad som helst.

Funktioner

Funktionen nummerlappar används för att manuellt tilldela nummerlappar till en klass i de fall man inte gjort det i samband med lottning, eller använder snabbinställningarna för att hantera alla klasser. Man anger första nummer i klassen. Man kan också ta bort nummerlappar.
Tips
Används direktanmälan i en klass där löpare har nummerlappar tilldelas nya anmälda automatiskt en nummerlapp – högsta nuvarande nummer i klassen plus ett.
Slå ihop klasser används för att slå ihop två klasser till en. Välj den ena klassen och klicka på slå ihop. Därefter ges du möjlighet att välja den andra klassen. Omvänt används funktionen dela klassen för att dela upp stora klasser.

Funktionen omstart används i stafettsammanhang, se avsnittet omstart. Radera vakanser tar bort alla kvarvarande vakanser från tävlingen (i alla klasser). Funktionen är lämplig att använda i slutskedet av en tävling, då den slutgiltiga resultatlistan ska bestämmas; vakanser med ej start gör ingen glad.

Innehåll

  1. Dela klasser

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in