English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2012-06-07:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Tabelläge och statistik

Uppdaterad: 2012-06-07

Under och efter tävlingen kan du för varje kontroll se tävlingsstatistik: hur många besökare kontrollen haft och hur stora bommar som gjorts.

Om du väjer tabelläge, får du (bland annat) denna statistik i tabellformat. Du får veta antal besökare, maximal och genomsnittlig bomtid, samt median-bom-tiden. En positiv mediantid betyder att hälften av kontrollens besökare har missat den med åtminstone denna tid. För all kontrollstatistik har individuella extrema bomtider räknats bort då de kan antas bero mer på för deltagaren ovanliga omständigheter än på kontrollens svårighet.

Statistiken kan utgöra intressant återkoppling till banläggaren.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in