English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2015-03-27:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Data från resultatmoduler

Uppdaterad: 2015-03-27

Om du använder en resultatmodul för att räkna ut resultat för listan, aktiverar du utdata från modulen genom att checka för Data från resultatmodul i en listpost. Inte alla typer av poster kan använda data från resultatmodulen; det den beräknar är ju en tid, en status och en poäng, så endast typer relaterade till dessa kvantiteter, samt en del härledda kvantiteter, såsom placering och tid efter, kan använda data från resultatmodulen.

Det finns ytterligare ett sätt att skriva ut data från en resultatmodul i listan. I koden kan man tilldela variablerna OutputTimes[] och OutputNumbers[] värden, som man sedan kan plocka upp i sin lista genom typerna Resultatmodul: tid respektive Resultatmodul: tal.

Resultatmodul: tid

Denna typ formaterar talet som skrivits i OutputTimes[index] (i sekunder), som en tid. Du anger vilket index som ska användas i Index i OutputTimes[index].

Resultatmodul: tal

Denna typ formaterar talet som skrivits i OutputNumbers[index] som ett tal. Men du kan också använda talet för att välja vilken textsträng som helst: Om du i rutan Egen text, skriver @ följt av en semikolonseparerad lista på värden, kommer OutputNumbers[index] i sin tur att användas som ett (nollbaserat) index för att välja ett av värdena. Om en sträng i listan innehåller symbolen X, blir X ersatt av själva talet. Om den sista strängen i listan innehåller X används denna också för alla tal som inte är representerade direkt av listan. Således kan du använda strängen ;X för att göra 0 blank och skriva ut talet annars.

Exempel

Anta att du i resultatmodulens regel för tidsberäkning skriver in följande:

OutputNumbers[0] = Place-1;
return Time;

Du väljer sedan denna resultatmodul i listans egenskaper, skapar en listpost och väljer Resultatmodul: tal, sätter index till 0, och i fältet Egen text skriver du @Guld;Silver;Brons.

Resultatet i listan blir att segrarna får texten Guld, tvåorna texten Silver och treorna texten Brons. Övriga får ingenting.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in