English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2014-02-26:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Fjärrinmatning och radiotider från Internet

Uppdaterad: 2014-02-26

Fjärrinmatning på sidan Automater låter dig hämta stämplingar och inlästa brickor från Internet. Ange adressen, URL, till webbservern som tillhandahåller inmatningen.

Om Använd ROC-protokoll är markerat används protokollet Radio Online Control (ROC), annars används MeOS Input Protocol (MIP). Exempelkod för att sätta upp en MIP-server, där man kan mata in startnummer och kontrollnummer i ett webbformulär för att registrera en radiopassering, finns under MeOS Resurser.

Tävlingens ID-nummer definieras av webbservern, och används för att hämta stämplingar från rätt tävling.

Kontrollmappning behöver endast anges om man vill ange att en viss kontrollkod man får in inte är en kontroll utan har en speciell funktion. (Utan mappning tolkas koden som en kontroll med denna kod.) Mata in kod och välj funktion: Du kan välja mellan start, check och mål.

Kommentarer

Se loggningar av Radiotider

2016-03-25 08:17:43 av Anders Larsson

Går det att se radiotiderna som kommer in? Skall använda ROC på checkerna, och då vore det bra att kunna se att de kommer in.

Se loggningar av Radiotider

2016-03-26 23:58:31 av Anders Larsson

Detta fungerar alldeles utmärkt. Allt eftersom ROC:arnas stämplingar kommer, så visas de i Automater fönstret med startade automater.
I dialogen Listor - Kvar i skogen visas vilka som har checkat direkt.
I dialogen Deltagare - Kvar i skogen visas snyggt och prydligt vilka löpare som är registrerade i checken

Det här fungerar så snyggt och prydligt så det är en fröjd.
Använde SI-Droid ROC via roc.olresultat.se


För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in