English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2015-12-16:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Sträckors egenskaper

Uppdaterad: 2015-12-16

Om ingen av de fördefinierade tävlingsformerna passar dina behov, kan du själv ändra reglerna för de olika sträckorna. Välj klass på sidan klasser. Förutsatt att det är en multiklass visas en tabelliknande uppställning med egenskaper för de olika sträckorna, se avsnittet om multiklasser. Nedan förklaras de olika inställningarna.

Sträcktyp bestämmer hur sträckan ska löpas, och hur resultatet ska räknas ut. Följande möjligheter finns. Fältet starttyp anger hur löparna på sträckan ska starta. Inställningen är bara applicerbar för sträcktyperna normal och summera. Följande alternativ finns. I fältet starttid kan du ange starttiden (när starttypen är starttid), eller första starttid (när starttypen är jaktstart). När starttypen är växling, kan du antingen ange ordnat, vilket betyder att löparna går ut i laguppställningens ordning. För parallella sträckor innebär det att den som är först in på föregående sträcka växlar ut den som står först i laguppställningen, och så vidare. Du kan också ange att sträckan ska skickas ut av löparen på en specificerad sträcka. Man kan exempelvis bestämma att löpare 1 växlar till löpare 3, och löpare 2 växlar till löpare 4, oavsett vem som är snabbast av löpare 1 och 2.

Fältet löpare anger vilken löpare som ska springa sträckan. I en vanlig stafett är löparens nummer detsamma som sträckans nummer. Men vill man att samma löpare ska springa, säg, sträcka 1 och 3, sätter man Str. 1 i fältet löpare på sträcka 3 (och sträcka 1).
Observera
Stafettinställningarna är ganska flexibla och därmed ganska komplicerade. Om du ska arrangera en stafett med specialiserade regler bör du göra en testtävling, där du matar in löparresultat manuellt (eller simulerar brickavläsning), för att verifiera att du och MeOS har samma uppfattning om hur inställningarna ska tolkas.
Fälten rep och omstart förklaras i avsnittet omstart.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in