English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2016-01-19:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Liveresultat – Stoppur

Uppdaterad: 2016-01-19

Knappen Liveresultat på sidan speaker öppnar ett nytt fönster där du får välja klasser och start- och slutkontroll för stoppuret. Flytta sedan fönstret till den skärm där du vill visa stoppuret i helskärm, och tryck på Starta. Du kan också trycka Enter på tangentbordet.

Nu visas MeOS i helskärm på detta fönster, och när en deltagare i klassen stämplar vid startkontrollen startar ett stoppur som rullar tiden fram till dess deltagaren når slutkontrollen. Ett tänkt användningsområde är att visa stoppuret på en storbildskärm. För närvarande hanteras endast en deltagare i taget. För att avsluta helskärmsläget växlar du till helskärmsfönstret (så att det har fokus) och trycker Esc på tangentbordet.

Start- och slutkontrollen måste naturligtvis vara uppkopplade mot tävlingen för att det ska fungera. Anslutningen bör också vara så snabb att det inte blir någon längre fördröjning från det att en tävlande stämplar tills att stämplingen kommer in till MeOS. I MeOS uppkoppling bör snabb förhandsinformation om stämplingar vara aktiverad.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in