English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-11:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Mindre arrangemang

Uppdaterad: 2011-02-11

Med ett litet arrangemang menas ett arrangemang där endast en dator används. En tum­regel är att ett arrangemang med ungefär 100 deltagare går bra att köra med endast en dator. Men en viktigare faktor än antalet deltagare är egentligen hur tätt deltagarna förväntas gå i mål och hur mycket anmälningsändringar man måste klara av under tävlingen.

MeOS kan användas huvudsakligen två sätt för små arrangemang. Antingen lägger man in deltagare, klasser och banor i förväg. Då kan man också lotta, göra startlistor, ta fram kvar-i-skogen, med mera.

Alternativt kan man låta MeOS bygga upp tävlingen varefter deltagarna går i mål; brickor knyts till deltagare genom löpardatabasen och klass be­stäms utifrån vilka kontroller deltagaren varit vid. Den här formen är mest lämplig för träningar.
Tips
MeOS har ett robust system för att automatiskt ta regelbundna säkerhetskopior på den tävling du jobbar med. Lär mer här: säkerhetskopior och återställning.

Innehåll

  1. Skapa en ny tävling
  2. Förberedelsearbete
  3. Genomföra arrangemanget
  4. Sträcktidsutskrift utan tävling

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in