English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2012-06-12:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Speciallottning och jaktstart

Uppdaterad: 2012-06-12

När du lottar etapp 2 och efterföljande etapper finns rutan Använd funktioner för flerdagarsklass under Lotta på sidan klasser. Om du kryssar i den rutan, tillkommer metoderna Jaktstart och Omvänd jaktstart. Samtidigt försvinner möjligheten att tillsätta vakanser, tilldela nummerlappar och lotta efteranmälda.

Jaktstart

Ange första start. Vid denna tidpunkt startar ledaren. Andra deltagare startar den tid de är efter totalt. Du kan ange en tidsskalning; om du anger 0.5 kommer den alla tider efter att skalas med 0,5, dvs halveras – den som är en minuter efter startar 30 sekunder efter. Maxtid efter anger den tid under deltagaren maximalt får vara efter (tidskalningen medräknad) för att delta i jaktstarten. De som är mer efter än så startar med intervallstart (ordnat efter resultat). Första starttid för intervallstarten ställer du in med första omstartstid och intervallet anger du med startintervall.
Tips
Ange 0:00 i fältet Maxtid efter för att skapa en seedad minutstart där bäst startar först. Med denna inställning har fälten första start och tidsskalning ingen effekt; första start inträffar vid första omstartstid. Om du anger tillämpa parstart kommer deltagarna att starta två och två.

Omvänd jaktstart

Omvänt jaktstart fungerar ungefär som jaktstart, fast tolkningen av fälten blir lite annorlunda.

De som är mindre än maxtid efter ledaren startar med omvänd jaktstart, det vill säga, den som är längst efter ledaren startar först (vid tidpunkten första start) och sist startar ledaren (när beror på hur långt efter den som startar först var).

De som inte är godkända sedan tidigare eller är längre efter än maxtiden startar med intervallstart från och med första omstartstid. Denna kan sättas före eller efter första start. Deltagare som inte är godkända startar alltid sist i omstarten.

Precis som vid jaktstarten kan tidsskalning användas och fältet maxtid efter kan sättas till 0:00 för omvänd seedad startordning (bäst startar sist). Du kan även använda parstart.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in