English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2014-02-25:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Knyta brickor till deltagare

Uppdaterad: 2014-02-25

Om du interaktivt vill knyta deltagare med brickor, t.ex. vid incheckning till växling för en stafett, använder du funktionen hyrbrickor på sidan SportIdent. Kryssa för alternativet Interaktiv inläsning. Fyll i (eller använd en sträckkodsläsare) fältet nummerlapp, lopp-id, namn. Läs av brickan, eller skriv in numret. Om knyt automatiskt efter inläsning är markerad knyts bricka/deltagare omedelbart. Annars måste man bekräfta med OK.

Markera hyrd om den tilldelade brickan ska markeras som hyrd.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in