English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-25:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Mer om klasser

Uppdaterad: 2011-02-25

De fält på sidan klasser som inte förklarats tidigare (se skapa klasser) är typ, startnamn och startblock.

I fältet typ kan du definiera olika typer av klasser, t.ex. elit, ungdom och öppen. Du kan använda klasstypen för att tilldela olika klasstyper olika startavgifter. Om du vill använda MeOS statistikverktyg för underlag till SOFT:s tävlingsrapport, måste beteckningarna E, V, U och Ö användas för elit-, vuxen-, ungdoms- respektive öppna klasser.

Startnamn är namn på starten, vanligen Start 1 och Start 2, men vilket namn som helst, exempelvis ett sponsornamn, är möjligt. Startnamnet skrivs ut i startlistan.

Startblock används för att generera minutstartlistor. Om Start 1 har två ingångar, bör klasser som hör till den första använda startblock 1 och klasser som hör till den andra använda startblock 2. Man får ut en minutstartlista för varje startblock.

Funktionen nummerlappar används för att tilldela nummerlappar till en klass i de fall man inte gjort det i samband med lottning. Man anger första nummer i klassen. Man kan också ta bort nummerlappar.
Tips
Används direktanmälan i en klass där löpare har nummerlappar tilldelas nya anmälda automatiskt en nummerlapp – högsta nuvarande nummer i klassen plus ett.
Funktionen snabbinställningarna tar dig till en en tabelliknande sida där vissa inställningar kan ändras för alla klasser på en gång. Speciellt kan du ändra sorteringsordningen för klasser genom att ändra talet i rutan index.

Slå ihop används för att slå ihop två klasser till en. Välj den ena klassen och klicka på slå ihop. Därefter ges du möjlighet att välja den andra klassen.

Funktionen dela används för att dela upp stora klasser. Man kan dela klubbvis eller efter ranking. Det första alternativet innebär att deltagare från samma klubb sorteras in i samma klass, det senare i att deltagare med lägst ranking placeras i den ena klassen.

Funktionen omstart används i stafettsammanhang, se avsnittet omstart.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in