English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-12:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Avancerad lottning

Uppdaterad: 2011-02-12

Om du inte är nöjd med MeOS automatiska lottning kan du använda manuell lottning istället. Då får du full kontroll på alla lottningsparametrar, samtidigt som du får stöd av MeOS algoritmer för att fördela starttider mellan klasser för ett jämt flöde av startande och för att undvika att löpare med liknande banor startar samtidigt.

Välj lotta flera klasser på sidan klasser och välj sedan manuell lottning.

Först ställer du in ett antal parametrar för lottningen. Basintervall är tidsavståndet mellan startpipen; vanligast är att ha en minut som basintervall. Minsta respektive största intervall i klass är det största respektive minsta startintervall som tillåts i någon klass. Fältet max antal parallellt startande definierar hur många deltagare som tillåts starta samtidigt. Förväntad andel efteranmälda anger hur mycket utrymme MeOS avsätter före eller efter klassen för efteranmälda. Det är ingen hård gräns, men om fler efteranmäls finns inte längre någon garanti att löpare med samma bana inte startar samtidigt.

Knappen fördela starttider tar fram ett förslag på hur starttiderna ska fördelas för att få ett så jämt flöde av startande som möjligt. Om banorna är inlagda tas också hänsyn till dessa så att deltagare i olika klasser med liknande bana inte startar samtidigt.

Förslaget presenteras i en lista tillsammans med lite statistik. Du kan själv göra ändringar i fördelningen. Knappen uppdatera fördelning kör om MeOS fördelningsalgoritm för de klasser du inte ändrat, med hänsyn taget till de ändringar du gjort.

Du kan också välja att ändra inställningar, för att göra om fördelningen med nya parametrar.

Klicka på utför lottning för att lotta.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in