English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-25:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Kvar-i-skogen

Uppdaterad: 2011-02-25

På sidan deltagare hanterar du kvar-i-skogen. Välj kvar-i-skogen.

Du får upp en lista med löpare som saknar registrering. Dessa löpare (eller snarare deras SI-pinne) har MeOS inte sett skymten av under tävlingen. Knappen Sätt okända löpare utan registrering till <Ej Start> ändrar status på dessa löpare till Ej Start.

Om alla löpare checkat, startstämplat eller liknande kan man läsa av dessa enheter (även kontroller och tömenheter kan läsas av). Då försvinner de löpare som har stämplat någonstans från listan ovan, och hamnar istället i listan Löpare, status okänd, med registrering. Dessa löpare är med viss trolighet kvar i skogen.

För att läsa in en enheters stämplingar används programmet SI-Config, som tillhandahålls av SportIdent. Välj där att spara avläsningen i en semikolonseparerad fil (csv), och importera den till MeOS genom importera stämplingar.

Om du råkat trycka på knappen Sätt okända löpare utan registrering till <Ej Start> innan alla checkenheter (eller motsvarande) är inlästa, kommer för många löpare att få ej start. Om du därefter läser in ytterligare checkenheter, kommer sådana löpare upp i listan Löpare, status Ej Start, med registrering. Knappen Återställ löpare återställer statusen för dessa löpare, så att de registreras som kvar-i-skogen.

På sidan listor finns en kvar-i-skogen-lista. Där listas alla deltagare som ännu inte kommit i mål, sorterade efter klass och starttid. Samma information kan naturligtvis utlösas även enligt ovan.

Kommentarer

Start som online-enhet

2012-02-06 18:04:07 av Anders Platt

Går det att koppla en masterstation programmerad som start- eller check-enhet till en dator med MeOS och på så sätt omedelbart se om, och exakt när, personen startade utan att behöva läsa av enhetens backup-fil?

Om onlineenheter

2012-02-07 17:52:43 av Erik Melin

Det går bra att koppla in en masterenhet programmerad som check, start eller töm (med autosänd ikryssat). Anslut den på sidan SportIdent som vanligt.

De som får en registrering kommer med i kvar-i-skogen (tills de kommit tillbaka)


För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in