English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-13:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Redigera stämplingar

Uppdaterad: 2011-02-13

Det går att redigera en inläst bricka på sidan deltagare. För att ändra en stämpling, markera denna i listan stämplingar. I fältet tid kan du ändra tiden, välj sedan spara. Funktionen ta bort stämpling tar bort den markerade stämplingen. Även mål- och startstämplingar kan tas bort och redigeras.

För att lägga till en saknad stämpling, markera den saknade kontrollen i banmallen längst till höger. Välj lägg till stämpling. Därefter är det möjligt att ändra tiden som vanligt.

Funktionen lägg till alla finns också, och är ofta praktisk om det saknas någon stämpling men man vill godkänna deltagaren.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in