English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-12:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Speakerstöd

Uppdaterad: 2011-02-12

För att kunna använda speakerstödet, måste du först kryssa för rutan Använd speakerstöd på sidan tävling.

Det första du ska göra är att välja vilka klasser och vilka kontroller du vill bevaka. Det gör man under inställningar på sidan speaker. Inga andra förinställningar behöver göras och du kan när som helst ändra vad du bevakar. Inställningen sparas inte i tävlingen, utan gäller endast på den dator där den görs.

I nästa steg får du upp en knapprad med de valda klasserna och en del andra funktioner. När du klickar på en klass kommer du till klassvyn. Knappen händelser tar fram en lista som kontinuerligt fylls på med resultat, radiotider och andra rapporter, se händelsevyn.

Knapparna + respektive ökar eller minskar textstorleken.

Knappen Stämplingar öppnar en tabell med alla stämplingar, se redigera passertider.

Knappen Nytt fönster öppnar ett nytt fönster för speakerstöd, vilket kan vara användbart för att bevaka flera klasser parallellt, och speciellt om datorn har flera skärmar.

Innehåll

  1. Händelsevyn
  2. Klassvyn
  3. Inmatning av passertider
  4. Elektroniska passertider
  5. Redigera passertider
  6. Prioritera bevakning av vissa deltagare

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in