English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-04-10:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Ekonomi och fakturor

Uppdaterad: 2011-04-10

MeOS kan generera fakturor och en ekonomisk sammanställning för hela tävlingen. Fakturorna sammanställs från fälten brickhyra, anmälningsavgift och betalat, som varje deltagare har. Se sidan deltagare, tabelläge. I vissa formulär kan man kryssa för hyrbricka, och då sätts hyravgiften till den avgift man ställt in under tävlingsinställningar.

Under tävlingsinställningar matar man även in kontaktuppgifter för arrangören, som används för att skapa fakturorna.

Automatiskt hantering av anmälningsavgifter

MeOS hanterar anmälningsavgifter enligt följande automatik:

Tilldela anmälningsavgifter manuellt

Om man inte har matat in eller fått in alla anmälningsavgifter i samband med anmälan, finns ett verktyg för att tilldela anmälningsavgifter i efterhand. Man hittar det på sidan klubbar, avgifter. Här kan man välja en klasstyp, ett sista datum för ordinarie anmälan, en ordinarie avgift och en förhöjd avgift. Fyll i dessa fält och välj tilldela. Endast deltagare som saknar avgift ändras.
Tips
Även tabelläget på sidan deltagare kan användas för att manipulera avgifter.

Skapa fakturor

För att skapa en faktura, markera en klubb i listan (sidan klubbar) och välj faktura. Fakturanummer blir klubbnummer. För att skriva ut alla fakturor, välj alla fakturor. Alla fakturor skapas nu i ett utskriftsjobb, och fakturanummer blir ett löpnummer. På slutet skapas en sammanställning med dessa löpnummer och vad som ska betalas.

Funktionen sammanställning tar fram ovan nämnda sammanställning, utan att skapa fakturorna.
Observera
Löpnumren på fakturorna ändras om nya klubbar tillkommer eller gamla försvinner.

Kommentarer

Fakturor på mail

2012-02-19 19:49:38 av Lars-Olof Nilsson

Är det möjligt att få klubbfakturorna sparade som bilaga till mail.
Mailaddress finns ju med i klubbregistret, om man då i listor / alla lstor kunde välja mailfakturor.
Väljer man de så startar outlook och fakturorna genereras.
Skulle spara mycket porto och papper.

Maila gärna svar, pappa.lars@telia.com

Fakturor per mail

2012-02-24 23:00:36 av Erik Melin

Det är en intressant idé. Bortsett från en del tekniska svårigheter är ett problem att e-postuppgifterna inte alltid är aktuella eller går till rätt mottagare. Hur får man som arrangör en bekräftelse på att alla fakturor gått fram?

Jag är öppen för förslag.

Olika klubbar, olika språk

2012-03-31 13:50:11 av Anders Platt

Eftersom MeOS kan visa information och generera rapporter på olika språk, borde man kunna välja vilket språk fakturan till varje klubb ska vara skriven på. Jag tänkte mig ett extra fält i klubbvyn där man väljer svenska/engelska/tyska beroende på vilket språk som antas vara mest begripligt för mottagaren. Idag måste man ändra språk på MeOS om man vill skriva ut fakturor på andra språk.

Språkstöd

2012-04-02 21:56:07 av Erik Melin

Intressant idé. Det borde gå att göra ganska lätt.


För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in