English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-04-10:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Eventorkoppling

Uppdaterad: 2011-04-10

MeOS har en direktkoppling mot Eventor. För att kunna använda denna behöver du en så kallad API-nyckel, som du får av klubbens Eventoradministratör. Nyckeln matar du in på uppmaning av MeOS första gången du använder Eventor.
Observera
API-nyckeln ska hanteras varsamt, så att ingen obehörig kommer över den. När du matar in nyckeln i MeOS förvarars den i krypterad form, som är besvärlig men inte omöjlig att knäcka. Om du vill radera nyckeln väljer du tävling från Eventor, Anslutningsinställningar och lämnar fältet API-nyckel blankt.
MeOS kan använda Eventor för att automatiskt hämta klasser och anmälningar till klubbens arrangemang. Välj Tävling från Eventor på förstasidan. Välj tävlingen ur listan på tävlingar, och sedan Nästa. Om du inte vet att din löpardatabas är uppdaterad, bör du låta rutan om att uppdatera den vara markerad.

I nästa steg måste du välja första ordinarie starttid och startmetod. Om du väljer gemensam start eller lottad startlista gör MeOS automatiskt en startlista. I annat fall lämnas den uppgiften till dig.

Om du har en banfil från OCAD kan du ange den här, så lägger MeOS automatiskt in banorna (och försöker para ihop rätt bana med rätt klass).

Klicka på hämta data från Eventor för att slutföra importen.

I en tävling från Eventor finns knappen Eventorkoppling på sidan tävling. Du kan välja mellan att hämta efteranmälningar, uppdatera löpardatabasen, publicera startlistan eller publicera resultaten. De två senare alternativen laddar upp startlistan och resultat/sträcktider till Eventor. Sträcktiderna läggs också automatiskt in på WinSplits Online. Klicka på den för att hämta efteranmälda.

När du skapar en ny tävling och har MeOS Eventorkoppling aktiv, undersöker MeOS om löpardatabasen är föråldrad. Om den är det, erbjuder MeOS möjligheten att uppdatera den automatiskt. Du kan också uppdatera löpardatabasen manuellt genom att välja Tävling från Eventor på förstasidan, och sedan endast kryssa för alternativet att uppdatera databasen.

Kommentarer

Uppdatering av löpardatabasen

2011-05-28 18:16:59 av Lars Nord

Vid uppdatering av löpardatabaseb från Eventor så läses klubbar och löpare in -men sedan stär datorn och tuggar utan att löpardatabasen verkar uppdaters. Hur ser jag att löpardatabasen är uppdaterad och klar?

Uppdatering av löpardatabasen

2011-05-28 20:11:48 av Erik Melin

En nyligen genomförd förändring i Eventor gör att tidigare än MeOS 2.5 RC2 hänger sig. Problemet är löst i MeOS 2.5.

Eventor - MeOS

2011-05-30 08:45:54 av Ove Persson

Vi har 28-29/5 genomfört tävlingen Vårvändan i Piteå. Det mesta har fungerat mycket bra men några frågor/kommentarer kan vara på sin plats medan man kommer ihåg.
1) Importera tävling från Eventor fungerade mycket fint men man måste kontrollera antalet löpare. Vi hade tappat en anmälan !
2) Vid uppladdning av startlista på Eventor saknas bricknummer. På alla löpare står hyrbricka.
3) Uppladdning av resultat fungerade mycket elegant.
4) Vissa tveksamheter vid utskrift av faktura. Löpare som var efteranmälda fick ändå ordinarie avgift???
Så en annan fråga.
Hur beräknas "bomtid"? Många frågar.
m.v.h.
Ove Persson, Piteå IF

Några svar

2011-05-30 20:47:12 av Erik Melin

1) Det är nog klokt att kontrollera anmälan. Har dock inte sett något som tyder på ett deltagare ofta tappas bort, detta är första rapporten på det temat.

2) Fixat i 2.5

4) Avgifter och tidsgräns måste vara rätt inlagt för att det ska fungera automatiskt. Annars kan man manuellt tilldela avgift efter klasstyp och anmälninsdatum på sidan klubbar.

Bomtid beräknas som avvikelse från genomsnittstiden på en viss sträcka, justerat för den individuella totaltiden.

Man kan också se det så här: för varje sträcka beräknas hur många procent av totaltiden den tar för genomsnittslöparen. Om man använder en större procentsats för en viss sträcka en genomsnittet, så har man bommat (eller vilat).

Resultat insk till Eventor

2012-09-03 22:08:27 av Peter Lorentzson

I Meos 2.5 bockar man i rutan Utan tidtagning för t. ex. inskolningsklass. I resultatlistan visas löparna då endast med OK om de fullföljt. För att kunna exportera resultatet till Eventor så att även inskolning kom med var jag tvungen att bocka av rutan Utan tidtagning för insk och skapa en ny exportfil. Då tog Eventor emot även inskolning, skapade en resultatlista utan tider med löparna i bokstavsordning och betckningen Fullföljt.


För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in