English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-25:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

MeOS i nätverk

Uppdaterad: 2011-02-25

För att använda flera datorer med MeOS samtidigt med samma tävling, måste MeOS användas med databasanslutning. En dator måste agera som server. På denna dator installerar man MySQL-server. MeOS använder MySQL version 5.
MySQL, Community Edition, kan laddas ner gratis från www.mysql.com, och installeras med standardalternativen.
På sidan tävling väljer man databasanslutning. Då kommer man till en sida där man ska mata in uppgifter om vilket server man vill ansluta till. Det finns också information om hur servern ska konfigureras.

I fältet MySQL server skriver man in namnet på servern, alternativt serverns IP-adress. Användarnamn och lösenord avser användarnamn och lösenord för MySQL, inte inloggnings­uppgifter för datorn. Se hjälpen i MeOS. Fältet port kan normalt lämnas blankt, såvida du inte gjort några avancerade inställningar i MySQL-servern. Klientnamn är namnet på din dator. Det dyker upp i en lista över anslutna datorer. Du kan välja namn som Avläsning 1, Direktanmälan 3, o.s.v, om du vill.

När du har anslutit ges lite lite information om vilken server du anslutit till. Om du inte hade någon tävling öppen när du anslöt visas en lista över lokala tävlingar, det vill säga tävlingar som finns på din dator, och servertävlingar.

Välj en tävling i någon av listorna och klicka på öppna tävling.

För att lägga upp en tävling på servern öppnar du den först lokalt i MeOS. Kontrollera att du är ansluten mot rätt server (eller anslut mot rätt server) och välj ladda upp öppnad tävling på server på sidan databasanslutningar. Nu kan andra klienter ansluta mot servern och öppna tävlingen som du laddat upp.
Tips
Se till att du har en uppdaterad version av löpardatabasen på den dator du laddar upp tävlingen ifrån. Alla klienter som ansluter kommer att använda den databasen.
När du öppnat en tävling ändras fönsterrubriken i MeOS. Där står tävlingens namn och inom parentes huruvida tävlingen körs lokalt eller mot server.
Observera
Se till att alla datorer kör mot servern.
Om du väljer koppla ner databasen när du har en servertävling öppen, får du en egen kopia av tävlingen, som döps till ”tävlingsnamn (lokal kopia från: servernamn)”. Den kopian bör endast användas som säkerhetskopia i nödfall, eftersom det inte är säkert att den är fullständig (det är en ögonblicksbild på den dator som kopplar ner). Normalt sett tar du en manuell säkerhetskopia genom exportera / säkerhetskopiera på sidan tävling.

Innehåll

  1. Server- och nätverksproblem
  2. Säkerhetskopior och återställning

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in