English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-25:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Mer om listor

Uppdaterad: 2011-02-25

Alla listor i MeOS uppdateras direkt, så fort tävlingsdata ändras. För att skapa en automatiskt utskrift eller export för webben kan du alltid klicka på knappen automatisera vid listan, se automatisk utskrift och filexport.

Avancerade resultatlistor

På sidan listor, under rubriken resultatlistor, finns knappen avancerat som ger dig tillgång till mer specialiserade listor. Du kan också välja precis vilka klasser du vill generera en lista för. Nedan följer en kort beskrivning av olika möjligheter som inte redan beskrivits i avsnittet start- och resultatlistor. Observera att alla listor inte stöder alla alternativ.

Lista med mellantider innebär att mellantider skrivs ut för namngivna kontroller (man kan förslagsvis döpa varvnings­kontrollen till varvning). Se avsnittet kontroller.

Valen från kontrolltill kontroll tar fram en resultatlista över en del av banan. Man kan t.ex. tänka sig en långdistansbana med en sprint-del med spurtpris på sprintdelen eller så vill man presentera resultat för en särdeles intressant långsträcka.
Tips
Du kan skapa en lista från start till en radiokontroll, för att få en resultatlista vid radion. För tiden vid kontrollen används mellantider på samma sätt som för speakersystemet. Listan allmänna resultat ger ofta en lämplig formatering.
Fältet sträcka anges för att ta fram resultat från en viss sträcka i stafettsammanhang. Många listor stöder också egen listrubrik vilket innebär att du själv helt utformar rubriken.

Alla listor

Knappen alla listor ger dig systematisk tillgång till alla listtyper som finns tillgängliga i MeOS. Här följer in icke-komplett lista över listor:
Tips
MeOS gör snabbknappar till de listor som förmodligen är mest relevanta för den tävlingstyp du har, så det är inte så ofta som du behöver gå in här och leta efter listor.

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in