English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-25:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Kontroller

Uppdaterad: 2011-02-25

MeOS hanterar oftast kontroller automatiskt, men du har möjlighet att manuellt göra vissa inställningar. På sidan kontroller listas alla kontroller som används. Varje kontroll har ett unikt id-nummer. Normalt är detta nummer samma som stämplingskoden, men stämplingskoden kan ändras i efterhand.
Bra att veta
Det är kontrollens id-nummer som man refererar till i en bana.
Varje kontroll kan ges ett namn. Det namnet används i speakerstödet och det går att skriva ut resultatlistor där mellantider vid namngivna kontroller tas med. Status anger hur en kontroll används. Möjliga värden är OK, multipel, rogaining eller trasig. Tidsjustering kan användas om kontrollens klocka går fel; skriv in en tidsjustering på formatet +/- MM:SS.

Minsta sträcktid innebär att ingen löpare kan få en tid på sträckan som är snabbare än den angivna tiden. Om löparen är snabbare kommer alla efterföljande tider att justeras upp. Funktionen kan användas t.ex. vid vägpassage om man vill låta alla löpare passera rättvist utan tidspress. Observera att tidsjusteringen inte kan göras förrän löparen gått i mål, varför radiotider kan bli något felaktiga.
Bra att veta
Notera att de ändringar du gör på en kontroll får genomslag direkt; alla resultat räknas om och alla listor uppdateras.

Återanvända radiokontroller

Om du vill låta deltagarna passera samma radiokontroll flera gånger och få olika passertider i speakerstödet måste ett litet trick användas. Varje passering måste registreras vid olika kontroller, vilket innebär att du måste lägga upp flera kontroller med samma SI-kod.

Exempel:

Säg att kontroll 50 ska fungera som radiokontroll två gånger under en bana. Då måste två kontroller, med stämplingskod 50 skapas. De kan ges id-nummer 50 och 1050. Därefter måste banan justeras. Om den ursprungligen var

31, ..., 49, 50, 55, ...,47, 50, 52, ..., 100

så ska den efter justeringen skrivas in som

31, ..., 49, 50, 55, ...,47, 1050, 52, ..., 100

I speakerstödet bevakar man sedan kontroll 50 och 1050. Observera att detta trick endast behöver användas om samma kontroll ska radiobevakas flera gånger på samma bana; det är tillåtet att återanvända en kontroll som inte radiobevakas utan detta trick.

Kommentarer

Tre radiopasseringar

2012-04-13 19:21:34 av Erik Zander

Om en radiokontroll ska passeras fler än två gånger vad ska kontrollens id då sättas till för att bevakningen i speakerstödet ska bli korrekt? Provade med första passering 67, andra passering 1067 vilket fungerade bra. Men en tredje passering fungerade mindre bra, provade att sätta id till både 2067 och 1167.

Många radiopasseringar

2012-04-13 20:18:28 av Erik Melin

Vilka nummer man väljer spelar ingen roll, bara de är olika. Valet av 1050 är bara för att det kan vara lättare att komma ihåg och känna igen än om man valt (t.ex.) 257.

Vad var det mer precist som inte fungerade? I Raid Uppsala tror jag vi har använt upp till sex passeringar/varvningar utan problem.

Kontroll som målenhet? (startenhet)

2012-06-26 18:41:31 av clas Krrstrm

Är det möjligt att använda en basenhet programerad som kontroll, som "målenhet", genom att ange vilet nummer "målenheten" har? -Det vore en bra funktion, tycker jag för att slippa programera om kontrollenheter(till start och mål) vid mindre arrangemang.
Möjligthet att använda en kontrollenhet som startenhet? (enl pricip som för "målenhet" enl ovan).


För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in