English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2015-12-17:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Hantera lag

Uppdaterad: 2015-12-17

På sidan lag, som dyker upp då du definierat en lagklass, hanterar du lag och laguppställningar. För ett lag kan du direkt ange lagnamn, nummerlapp, lagets klass och status. Du kan också direkt skriva in eller ändra namn eller bricknummer för lagmedlemmarna. För att ta bort en löpare från en sträcka suddar du helt enkelt ut namnet.

Ofta vill man dock flytta befintliga deltagare mellan sträckor och lag när man hanterar sena lagändringar. Klicka då på <> (Knyt löpare till sträckan) för den sträcka du vill ändra. Du får upp en lista med förslag på deltagare som du kan knyta till sträckan. Om sträckan redan har en löpare och den ny deltagare du väljer redan är tilldelad en sträcka, byter deltagarna plats. Genom ett antal sådana byten går det snabbt att uppnå en önskad förändring av laguppställningarna utan att man behöver skriva in namn och bricknummer på nytt.

Knappen ... (Redigera deltagaren) tar dig till sidan deltagare med aktuell lagmedlem vald.
Bra att veta
I MeOS styrs lagets gaffling av startnumret, som vanligtvis är samma som nummerlappsnummer. Därför får laget en ny gaffling om det får en ny nummerlapp.
Om du manuellt vill ändra gaffling kan du ändra startnumret manuellt. Det är vad funktionen Ändra lagets gaffling gör. Du får välja från en lista med gafflingsnycklar (som motsvarar en rad i bandefinitionen för klassen). När du godkänner ändringen byter MeOS startnummer till ett nytt som ger den önskade gafflingen, utan att ändra nummerlapp.

Innehåll

  1. Importera laguppställningar
  2. Skapa anonyma lagmedlemmar

För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in