English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-25:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Lottning

Uppdaterad: 2011-02-25

På sidan klasser finns funktionerna lotta och lotta flera klasser.
Observera
Används startstämpling, skrivs alltid den lottade starttiden över med den faktiska starttiden. Önskas inte startstämpling bör du inte tillhandahålla startenheter.

Lotta en klass

Funktionen lotta opererar endast på den valda klassen. När du väljer att lotta en klass får du välja metod. All lottning baseras på slumpdata genererad av kosmisk bakgrundstrålning.

Fältet startintervall används som startmellanrum vid vanlig lottning. Vid klungstart är det istället under detta intervall som alla deltagare startar. Om du anger antal vakanser, lägger MeOS till så många vakanta startplatser till innan lottningen utförs (fanns det fler vakanser i klassen sedan tidigare, tas istället vakanser bort). Fältet str. syftar på sträcka, och används om man vill lotta startordning på en viss sträcka i en stafett. Fyller du i fältet nummerlappar tilldelar MeOS deltagarna nummerlappar, med den angivna numret som första nummer.
Tips
Önskas gemensam start kan startintervallet sättas till noll.
Är rutan tillämpa parstart markerad, startar deltagarna två och två (förslagsvis kombinerat med gaffling).

Knappen lotta klassen utför lottningen på hela klassen. Knapparna ej lottade, före respektive ej lottade, efter, utför lottning endast på de deltagare som saknar starttid. Deltagarna placeras före respektive efter de redan lottade löparna.

Lotta flera klasser

Knappen lotta flera klasser tar dig till till en översiktssida för lottning. Här kan du fylla i första start och minsta startintervall, som är det minsta startmellanrummet inom en klass. Andel vakanser anges i procent. Metod anger om klassen ska lottas slumpmässigt eller enligt SOFT:s regler.

Knappen automatisk lottning lottar allt som återstår att lotta helt automatiskt utifrån de inställningar du gjort. Om banorna är inlagda ser MeOS till att löpare som har samma inledning av banan inte startar samtidigt. I klasser där vissa starttider redan är tilldelade, används kryssrutan efteranmälda före ordinarie för att avgöra om efteranmälda ska sättas in före eller efter de redan lottade.

Du kan sätta startintervallet till 00:00 för att använda gemensam start. Är startintervallet 00:00 och fältet första start lämnas blankt tas alla starttider bort.

Se avancerad lottning för mer avancerade lottningsalternativ.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in