English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-17:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Definiera banor

Uppdaterad: 2011-02-17

Banor lägger man in på sidan banor. En bana definieras genom ett namn och en kommaseparerad lista med kontroller (kontrollnummer). Normalt sätt är en kontrolls nummer samma som stämplingskoden. Det går dock att ändra stämplingskoden på en kontroll i efterhand (till exempel vid felprogrammering), se avsnittet om kontroller.

Man kan lägga upp banans längd och antal kartor. Den senare uppgiften används vid direktanmälan för att upplysa om hur många kartor som finns kvar.

Det är också möjligt att importera banor från OCAD:s exportformat. MeOS försöker automatiskt knyta rätt bana till rätt klass.

På den här sidan kontrollerar man även inställningar för rogaining.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in