English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-25:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Sträckors egenskaper

Uppdaterad: 2011-02-25

Om ingen av de fördefinierade tävlingsformerna passar dina behov, kan du själv ändra reglerna för de olika sträckorna. Välj klass på sidan sidan klasser. Förutsatt att det är en multiklass visas en tabelliknande uppställning med egenskaper för de olika sträckorna, se avsnittet om multiklasser. Nedan förklaras de olika inställningarna.

Sträcktyp bestämmer hur sträckan ska löpas, och hur resultatet ska räknas ut. Följande möjligheter finns. Fältet starttyp anger hur löparna på sträckan ska starta. Inställningen är bara applicerbar för sträcktyperna normal och summera. Följande alternativ finns.
Tips
Typen lottad innebär i praktiken att MeOS inte automatiskt tilldelar starttider för sträckan – du är ansvarig för att tilldela tider. Om du har en tävling med jaktstart, men manuellt behöver justera tiden för någon löpare innan starten, kan du (efter att alla gått i mål på prologen) ändra starttypen från jaktstart till lottad. De tider som då redan tilldelas behålls, men du är fri att manuellt ändra starttider som du vill.
Fältet löpare anger vilken löpare som ska springa sträckan. I en vanlig stafett är löparens nummer detsamma som sträckans nummer. Men vill man att samma löpare ska springa, säg, sträcka 1 och 3, sätter man Str. 1 i fältet löpare på sträcka 3 (och sträcka 1).
Observera
Stafettinställningarna är ganska flexibla och därmed ganska komplicerade. Om du ska arrangera en stafett med specialiserade regler bör du göra en testtävling, där du matar in löparresultat manuellt (eller simulerar brickavläsning), för att verifiera att du och MeOS har samma uppfattning om hur inställningarna ska tolkas.
Fälten rep och omstart förklaras i avsnittet omstart.

Kommentarer

25-mannastuk

2011-04-18 10:13:09 av Anders Platt

Är det möjligt att i MeOS köra en stafett av 25-mannatyp där det inte i förväg är bestämt vem som växlar till vem, utan det bestäms av ordningen på inkommande löpare? Jag förstår hur man gör en parallellsträcka, men kruxet kommer när en parallellsträcka ska växla till en annan.

Valfri ordning

2011-08-31 11:43:21 av Anders Platt

Kan man låta deltagarna i en stafett bestämma ordning på växling och banor själva, men kontrollera att alla banor sprungits? Eller om man fastslår växlingsordningen, men tillåter att banorna löps i olika ordning?

Ang 25-mannastuk

2011-09-01 20:30:04 av Erik Melin

Ja det ska gå, även om man nog bör göra ett ordentligt test. Man bör också kryssa i att banpool ska användas för att det inte ska bli på förhand avgjort vem som ska springa vilken sträcka.

Ang valfi ordning

2011-09-01 20:42:40 av Erik Melin

Det borde gå: Ange typen Summera, Lottad startlista men låt deltagarna startstämpla. Laget är godkänt då alla löpare är godkända.

Däremot måste deltagare - bana bestämmas i förväg, dvs att "Jonas" med "bricka X" springer "sträcka 3" med "bana 1". Men det är tillåtet att "sträcka 3" i ett lag springer först.

Vill man luckra upp reglerna ytterligare kan man använda banpool.


För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in