English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-11:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Säkerhetskopior och återställning

Uppdaterad: 2011-02-11

Alla MeOS-datorer som är anslutna mot tävlingen tar automatiskt en säkerhetskopia på tävlingen var femte minut. Säkerhetskopiorna sparas i MeOS datakatalog. Vilken denna är beror på datorn, men den framgår under inställningar, som du kommer åt om du stänger tävlingen.

Du återställer en säkerhetskopia genom att välja återställ säkerhetskopia på MeOS första sida. Välj därefter en säkerhetskopia ur listan (de är sorterade på tävlingsnamn och tidpunkt).
Tips
Du kan själv manuellt säkerhetskopiera hela tävlingen genom funktionen exportera / säkerhetskopiera på sidan tävling.
Som ytterligare säkerhetsåtgärd sparar MeOS omedelbart varje inlästa bricka i en fil som heter sireadlog_datum_tid.csv, där datum och tid syftar på den tidpunkt då MeOS brickinläsning påbörjades.

Filen sparas i mappen MeOS på skrivbordet. Funktionen för att läsa in denna fil finns på sidan SportIdent, och heter importera från fil. Att läsa in denna fil har samma effekt som om alla brickor skulle ha lästs in igen.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in