English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-25:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Anmäla deltagare

Uppdaterad: 2011-02-25

Strukturerad import

För att anmäla deltagare rekommenderas i första hand import av anmälningsdata. Anmälningar kan importeras genom standardiserade format, som OE2003 CSV-format eller IOF-XML (Eventor). Klasser och klubbar som förekommer skapas automatiskt, och klubbdata hämtas från klubbregistret. Välj anmälningar under importera tävlingsdata på sidan tävling. Även ett rankingdata kan importeras.
Observera
Om anmälningsfilerna endast innehåller klubbnummer, måste ett matchande klubbregister vara installerat för att klubbarna ska tolkas korrekt.

Fri anmälningsimport

Om du inte har tillgång till anmälningsdata i ett standardiserat format kan du använda den fria anmälningsimporten. Välj fri anmälningsimport på sidan tävling. Här anger du namn, klubb, klass, SportIdent, och eventuellt starttid i klartext, förslagsvis kommaseparerat. Det är fördelaktigt att ange många deltagare på en gång. Ett exempel på data som kan importeras är:

Johan Svensson, OK Linné, H21, 800605
Johanna Andersson, IF Thor, D70, 390101
Sven Johansson, IF Liten, H10, 37371

Formateringen är fri: ett annat exempel på data som kan importeras är

OK Linné
Johan Svensson, Lång, 800605
Sven Johansson, Kort, 37371
Johanna Andersson, Mellan, 390101

Välj sedan granska inmatning och kontrollera att MeOS har tolkat den fria texten på rätt sätt, och välj slutligen spara anmälningar. Om MeOS har problem att tolka de data du angivit, måste du försöka formatera om den fria texten. Följande tips kan hjälpa:
Bra att veta
Om klubb- och löpardatabasen är installerad kommer MeOS automatiskt att matcha löpare och klubbar mot den, och därefter komplettera anmälan med ytterligare uppgifter, t.ex. nationellt löpar-id och kontaktuppgifter för klubben.

Manuell inmatning

På sidan deltagare är det möjligt att lägga in nya deltagare. Klicka på ny deltagare, och fyll i relevanta uppgifter. Detta arbetssätt är dock opraktiskt om man ska anmäla fler än ett fåtal. Det förutsätter också att klasserna är redan är skapade; sidan är endast tillgänglig om det finns klasser.

Anmälningsdata från Excel och andra tabellprogram

Om du har anmälningsdata i tabellformat i ett kalkylprogram, kan du använda tabelläget på sidan deltagare för att klistra in anmälningarna. Också i detta fall måste klasserna finnas

Eventor

MeOS har en Eventorkoppling, vilket gör att du direkt kan få in anmälningar i programmet.

Direktanmälan

Ytterligare ett alternativ är direktanmälan, som är ett förenklat anmälningsformulär. Först måste du skapa klasserna och se till att rutan tillåt direktanmälan är markerad. Funktionen direktanmälan kommer du åt på sidan SportIdent. Välj anmälningsläge ut listan med funktioner. Om du ansluter en SI-enhet kan du använda den för att läsa in bricknummer och om löparregistret är installerat används det för att identifiera löparna.

Kommentarer

Söka i löpardatabasen

2011-04-05 13:27:33 av Anders Platt

Finns det något sätt att söka kompletterande uppgifter om en löpare i löpardatabasen? Säg att man fått en informell anmälan där endast namn framgår, men inte bricknummer. Det går ju att få fram namn från bricknummer, men kan man göra tvärt om?

Söka i databasen

2011-04-09 07:38:04 av Erik Melin

Svar: Idag är det inte möjligt. Det finns planer på att presentera hela löpardatabasen i en tabell, och då kommer det att gå ganska lätt.


För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in