English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

2011-02-13:

Observera att sidan behandlar en tidigare version.

Godkänna och diskvalificera deltagare

Uppdaterad: 2011-02-13

På sidan deltagare hanterar man felstämplingar och manuella korrigeringar av resultatet. Vill du godkänna en deltagare som saknar stämplingar måste dessa läggas till manuellt. Se avsnittet redigera stämplingar.

När du väljer en deltagare som läst in en sin bricka kommer stämplingarna upp tillsammans med den förväntade banmallen. Extra stämplingar, det vill säga sådana som inte kunde matchas mot banmallen, visas längst ner. Saknas en stämpel visas en lucka. Även eventuell start- och målstämpling visas.

Deltagarens löptid styrs av fälten starttid och måltid. Om du manuellt vill sätta en viss löptid, är det dessa fält som måste justeras. Start- och måltid styrs i sin tur av startstämpling och målstämpling.
Bra att veta
Finns en inläst bricka med målstämpling, går det alltså inte att att direkt tilldela en annan måltid. Istället måste tiden för målstämplingen ändras. Detsamma gäller startstämpling. Starttiden kan också bestämmas av klassen eller av en växlingstid, ifall löparen springer stafett.
Deltagarens status visar om deltagaren är godkänd, felstämplad, diskvalificera och så vidare. Följande olika statustillstånd finns: okänd (–), godkänd (OK), ej start, felstämplad (felst.), utgått (utg.), diskvalificerad (disk.), och löptid över tillåten tid (maxtid).

Om en inläst bricka finns, styr den status till viss del. Normalt sett är det olämpligt att manipulera den inlästa brickan, se avsnittet kontroller för information om hur man markerar en kontroll som trasig.
För att kommentera innehållet måste du vara inloggad. Logga in