English Inte inloggad: Logga in | Registrera dig

De senaste kommentarerna

Register Entries: Free Entry Import - Card from Runner DB

2022-04-19 22:05:52 av Jan Žák

When importing runners with Free Entry Import (format: "John Plumber, Bushmen OC, Men Short", i.e. omitting the card number) I successfully get details about the competitor and club, but the Card remains blank.

Is there any way to tell the interpreter, to use the card number provided in runner database when importing with Free Entry Import?

Tidtagning utan kontroller: Manuell tidtagning

2022-04-03 09:54:02 av David Ek

Jag skulle vilja använda Meos vid löptävling där jag använder "Manuell tidtagning" och slår in nummerlapp + Enter när löparen passerar mållinjen.
Dock kommer det uppstå situationer där flera kommer samtidigt. Då skulle jag vilja kunna trycka Enter direkt, utan att ange nummerlapp så att jag får tidpunkterna. Och sedan kunna gå tillbaka och ange vilken nummerlapp som ska in på respektive.

Listor på helskärm: LIstor på helskärm

2022-03-25 12:41:01 av Ingemar Jonsson

Vid val av fullskärm (sidvis) visas sidan med en vald tid. Går det att under visning ändra tiden för visning av varje sida utan att backa ur och lägga in listan igen med en ny vald tid? ingemarbalter9@gmail.com

Mer om listor: Kontroll inför tävling

2022-03-24 09:48:11 av David Ek

På listan "Kör kontroll inför tävlingen" vore det bra hjälp att lista deltagare som har samma starttid+förstakontroll.

Ekonomi och fakturor: Åldersinställningar

2022-03-22 22:09:43 av Erik Melin

Det fungerar. För svenska förhållanden ska du nog bara ställa in en åldersgräns för ungdom (16 år), och lämna den andra åldersgränsen blank. Den använder du om du vill ge pensionärsrabatt eller liknande till dem som är äldre än en viss ålder. Ställer du denna gräns till 17 år (t.ex.) får alla i praktiken reducerad avgift.

Din utsaga om åldersgräns för "vuxen" (som inte finns i MeOS) får mig att tro att du missförstått vad som avses.

Ekonomi och fakturor: Åldersberoende avgifter

2022-03-22 22:57:54 av Johan Jacobsson

Tack, det var "Åldersgräns: äldre" som jag hade missförstått och satt till "17". Lämnar jag den tom så funkar allt som det borde.

Eventorkoppling: Kan inte publicera startlista

2022-03-17 09:00:19 av Fredrik Rothamel

"Manuell" uppladdning av IOF-XML gav bättre felmeddelande.
Namn på klasser i banfilen matchade inte exakt med eventor.

Tack för snabbt svar. Tips som detta kanske borde samlas i en FAQ?

Lottning: Lottning av klasser

2022-03-16 22:17:23 av Erik Melin

Om man skapar en tävling och vill lotta startlistor måste "Förbereda startlistor" vara markerat under "MeOS funktioner".

Om man vill ha denna funktionalitet förifylld ska man t.ex. välja "Individuell tävling" när man skapar en ny tävling och inte "Endast grundläggande", som är mer lämplig om man har anmälan på plats och startstämpling för alla.

Eventorkoppling: Eventorproblem

2022-03-16 22:12:03 av Erik Melin

Om kopplingen inte fungerar rekommenderas export till IOF-XML och manuell uppladdning via Eventors hemsida.

Om det fortfarande är problem kan man kontakta Eventors support, och skulle det visa sig att det är något problem med filen som MeOS exporterar får vi förstås försöka lösa det problemet. Exporten har dock fungerat stabilt i flera år, så den är inte första jag skulle misstänka.

Eventorkoppling: Kan inte publicera startlista

2022-03-16 21:48:11 av Fredrik Rothamel

Eventor svarar med
HTTP Error 400: The request could not be processed by the server due to invalid syntax.

Lottning: Var då?

2022-03-14 00:15:46 av Hans Malmberg

Jag känner mig jättedum men jag kan inte se detta alternativ på sidan klasser. Det finns ett lotta-alternativ på sidan banor (vilket verkar helt fel) men jag ser inget sådant alternativ på sidan klasser. Meos 3.8

Kontroller: Vägpassage

2022-01-23 22:21:13 av Erik Melin

Tyvärr görs ingen justering av passagetiden förrän brickan är avläst.

Kontroller: Vägpassage online

2022-01-13 22:47:20 av Jonatan Lindell

Hej! Om man har onlinekontroller före och efter en vägpassage med "minsta sträcktid", samt online-målstämpling; Kommer då MeOS att ge korrekt sluttid till speakerstödet vid målstämpling, innan avläsningen?

Tidtagning utan kontroller: Backyard

2021-10-23 21:00:44 av Henrik Ortman

Kan det vara möjligt att lägga in stöd för Backyard lopp i Meos? Backyard är en tävlingsform där man springer en varvbana (oftast 6706 m) som ska klaras på en viss tid oftast 60 minuter och sedan startar man om tills bara en person fullföljer sista varvet. Alltså en elimineringatävling.

Kontroller: Vägpassage

2021-10-20 21:11:02 av Erik Melin

Ja antingen genom "utan tidtagning" eller "minsta sträcktid" enligt ovan. Utan tidtagning kan löparen vila hur länge som helst, annars har man en begränsad tid på sig.

Kontroller: Vägpassage

2021-10-20 13:50:41 av Mats Javehed

Finns det funktionalitet i Meos för en sk vägpassage, alltså att räkna bort tiden mellan två kontroller?

Mer om listor: Förvarnign

2021-09-27 14:00:35 av Erik Melin

Filtrera bort vissa löpare i laget går nog inte att göra på något rimligt sätt.

Mer om listor: Förvarning vid stafett

2021-09-27 13:51:11 av Ingemar Lindström

Hej!
Jag försöker skapa en lista som skall agera "förvarning" på en stor skärm vid ingången till växlingsfållan på en stafett. Vi har två olika förvarningskontroller utrustade med radiokontroller (ROC), en för kortare banor och en för längre banor. I vår stafett får man vara fler löpare på sträcka 2 men det är bara den första (snabbaste) löparen som växlar ut löparen på sträcka 3. Därför skulle jag vilja filtrera bort alla förvarningsstämplingar på sträcka 2 som inte är lagets första.

Går detta att åstadkomma med existerade funktionalitet (i så fall, har du några tips på hur?) eller måste jag bygga något eget?

Eventorkoppling: API-nyckel felmeddelande

2021-09-08 18:26:07 av Kristina Canow

Tack, radera filen gjorde susen!

Eventorkoppling: Problem med API-nyckeln

2021-09-05 14:42:42 av Erik Melin

Det har troligtvis blivit nåt fel med dina lokala inställningar. (MeOS-versioner tidigare än version 3.4 lagrar inställningar på ett annat sätt). Du kan nollställa inställningarna genom att radera filen meoswpref.xml i MeOS lokala datakatalog. Som vanligtvis är C:\Users\[Användarnamn]\AppData\Roaming\Meos.

Jag skulle annars gissa att det är adressen till Eventorservern om är felaktigt inställd. Ska i Sverige vara https://eventor.orientering.se/api/ Om du bara råkar ange fel nyckel kommer rutan att fylla i nyckeln upp automatiskt nästa gång du ansluter.