Svenska Not logged in: Log in | Register

MeOS Lists

MeOS users can easily contibute by submitting a list.

Name and informationPublishedList
Sträcktider, gafflat2014-06-08Download
Contributed by: Melin Software
Language: English
Popularity: 797 hämtningar
Split times including punch code for each punch, which is useful for forked courses.

Sträcktider inklusive stämpelkod för varje stämpling, lämpligt för gafflade banor.
 
Resultat OL-Skytte Klassisk2015-11-09nbsp;
Contributed by: Erik Melin
Language: Svenska
Resultatlista Orienteringsskytte Klassisk distans. För att använda listan aktiverar du stöd för Rogaining och manuell poängjustering. Använd sedan fältet poängavdrag på sidan deltagare för att ange bommar på formatet PPPLLSS där PPP är är mm fel i punktorientering, LL är antal liggande bom i respektive serie och SS är antal stående bom i respektive serie. Exempel 31231 betyder 3 mm fel, 1+2 bom liggande och 3+1 bom stående.